Bestuur/Coördinator

Het bestuur van SGG ‘de Viersprong’ bestaat uit tenminste 5 leden uit het dorp Gassel.
Momenteel is het bestuur als volgt samengesteld:

Franca Beckers

Wilma ten Haaf

Jos van den Broek

Voorzitter

06-53265056

Dini van Toor-van de Vooren

Penningmeester

06-53365105

Cecile Martens

Secretariaat

06-10022875

Ineke Hendriks-Bardoel

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid

Het bestuur komt maandelijks bij elkaar om de lopende zaken te bespreken.
Graag bij vragen een telefoontje of een mailtje naar: bestuur@vierspronggassel.nl

Coördinatie

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld en gecoördineerd door Franca Beckers. Bij haar kun je terecht voor:
– Vragen met betrekking tot het organiseren van activiteiten
– Vragen met betrekking tot het huren van ruimten

Franca is bereikbaar via:
Telnr. 06-30446060 reserveringen@vierspronggassel.nl